Ditt konto har nu skapats!

Domänen form.trubbel.net har installerats på vår server! Vänligen ta bort filen default.php från mappen public_html och ladda sedan upp din hemsida antingen genom att använda FTP eller Filahnteraren.

Här är en lista över dina filer i mappen public_html: